คนโสด ความกลัว กับครอบครัวที่ต้องดูแล

Print
PDF

คุณยายจำรัส อายุ 102 ปี แห่งพระราม 3

Print
PDF

jumrat 1

คุณยายจำรัส รัชตะชาติ หนึ่งในผู้เสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2562

คุณยายจำรัสเกิดปีมะเส็ง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2460 อายุ 102 ปี คุณยายอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีอายุ 70 ปี และหลานสาวสองคนแถวพระราม 3 คุณยายจำรัสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ยังคงทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ คุณยายจำรัสเป็นคนมีอารมณ์ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส คุยเก่ง ชอบสวดมนต์ และมีความจำดีเยี่ยม

Read more...

Update ตัวเลขศตวรรษิกชนไทยกันหน่อย

Print
PDF

มุมศตวรรษิกชน

แหล่งข้อมูลขนาด โครงสร้างเพศและอายุของประชากรอายุ 100 ปีขึ้นไปในประเทศไทยมีอยู่เพียงแหล่งเดียว คือ ทะเบียนราษฎร ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันยังมีคําถามเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าข้อมูลจํานวนคนร้อยปีตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรจะถูกต้องเพียงไร และแท้ที่จริงแล้ว ประชากรอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทยมีอยู่ประมาณเท่าไร

จำนวนคนร้อยปีในประเทศไทยตามรายงานของทะเบียนราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2538-2539 มีจำนวนมากกว่า 6 หมื่นคน หลังจากนั้นจำนวนคนร้อยปีขึ้นๆ ลงๆ อยู่ระหว่าง 2 หมื่น ถึง 4 หมื่นกว่าคน และได้ลดลงแบบก้าวกระโดดจนเหลือไม่ถึง 2 หมื่นคนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2558 เป็นจำนวน 26,000 คน ในปี 2559 จำนวนศตวรรษิกชนของประเทศไทยได้ลดลงอีกครั้งเหลือเพียงประมาณ 12,000 คน จำนวนคนร้อยปีที่ลดลงนี้ไม่ได้เป็นเพราะการตายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่เป็นเพราะการปรับปรุงฐานข้อมูลคนร้อยปีโดยตรวจสอบคนร้อยปีที่มีตัวตนและนำคนที่เสียชีวิตออกจากทะเบียน จึงทำให้จำนวนคนร้อยปีในปี 2560 เหลือเพียง 15,000 คนเท่านั้น จากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคมกับสำนักบริหารการทะเบียน ในการร่วมทำโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการปรับปรุงฐานข้อมูลคนร้อยปีให้เป็นปัจจุบันก็เป็นได้

 

ที่มา : จกหมายข่าวประชากรและกาพัฒนา

http://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/index.php/2012-11-08-03-49-15/popdev-vol39-no3-contents/130-vol39-no3/601-thai-centenarians-demography.html

ดินแดนศตวรรษิกชน: เกาะโอกินาวา

Print
PDF

japan

มุมศตวรรษิกชน

เกาะโอกินาวา เป็นเกาะที่มีศตวรรษิกชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกือบสองในสามของชาวโอกินาวามีอายุ 97 ปี โดยที่ยังคงสามารถดูแลตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ถ้าถามชาวโอกินาวาว่าทำไมถึงมีอายุยืนยาว เราจะได้ยินคำ 2 คำที่ชาวโอกินาวาเชื่อว่าทำให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวคือ Ikigai (อิคิไก) หมายถึง “การมีเป้าหมายในชีวิต” และ Moai (โมอาย) หมายถึง “การรวมกลุ่มสังคมที่ไม่เป็นทางการของคนที่มีความสนใจร่วมกัน”

นอกจากนี้ ชาวโอกินาวายังมีปรัชญาในการกินว่า ควรหยุดกินเมื่อรู้สึกอิ่มแล้ว 80% และในหนึ่งวันควรบริโภคไม่เกิน 1,900 แคลอรี่

 

 

ที่มา : จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

http://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/index.php/component/content/article/132-vol39-no5/629-centenarians-okinawa-japan.html

 

ไปฟังงานวิจัยของ ศตวรรษิกชนคนร้อยปี กัน

Print
PDF

มาฟังงานวิจัยของ ศตวรรษิกชนคนร้อยปี ศตวรรษิกชนคนร้อยปี คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตอนปลายที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป กันค่ะ งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. โดยทีมวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปชมกันค่ะ : https://www.youtube.com/watch?v=GWMu54AjCQE