เตรียมพบกับเว็บไซต์ โฉมใหม่

Print
PDF

คุณตาห้าแผ่นดินผู้รักการเขียน และการเดินทาง

Print
PDF

คุณตาประชา กาญจนพันธุ์ อายุ 100 ปี (ในปี 2563)

 

คุณตาประชา กาญจนพันธุ์ เป็นคุณตาห้าแผ่นดินที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันในปี 2563 ได้กลายเป็นศตวรรษิกชนที่มีอายุครบ 100 ปี ในชีวิตการทำงาน คุณตาเริ่มต้นทำงานที่กรมป่าไม้ และทำงานในที่แห่งนี้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

คุณตาประชาเป็นคนรักการอ่านหนังสือ และชอบการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับงานของตน จึงทำให้คุณตามีบทความตีพิมพ์อยู่หลายเรื่อง

ในวัยก่อนอายุ 80 ปี คุณตาประชารักการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลสำคัญคือ ได้ไปเยี่ยมลูกหลาน และความหลงใหลในการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตาม คุณตาในวัย 100 ปีปัจจุบันมักชอบอาศัยอยู่กับบ้านมากกว่า แต่ก็ยังชอบท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อมีโอกาส

สิ่งที่น่าทึ่งทำให้ลูกหลานประทับใจอย่างหนึ่ง คือ แม้ว่าคุณตาจะมีอายุหนึ่งร้อยปีแล้ว แต่ยังคงดูแลตนเองได้อย่างอิสระ และสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น อาบน้ำ ใส่เสื้อผ้า รับประทานอาหาร และเดินขึ้นลงบันได

Read more...