คุณตาห้าแผ่นดินผู้รักการเขียน และการเดินทาง

Print
PDF

คุณตาประชา กาญจนพันธุ์ อายุ 100 ปี (ในปี 2563)

 

คุณตาประชา กาญจนพันธุ์ เป็นคุณตาห้าแผ่นดินที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันในปี 2563 ได้กลายเป็นศตวรรษิกชนที่มีอายุครบ 100 ปี ในชีวิตการทำงาน คุณตาเริ่มต้นทำงานที่กรมป่าไม้ และทำงานในที่แห่งนี้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

คุณตาประชาเป็นคนรักการอ่านหนังสือ และชอบการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับงานของตน จึงทำให้คุณตามีบทความตีพิมพ์อยู่หลายเรื่อง

ในวัยก่อนอายุ 80 ปี คุณตาประชารักการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลสำคัญคือ ได้ไปเยี่ยมลูกหลาน และความหลงใหลในการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตาม คุณตาในวัย 100 ปีปัจจุบันมักชอบอาศัยอยู่กับบ้านมากกว่า แต่ก็ยังชอบท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อมีโอกาส

สิ่งที่น่าทึ่งทำให้ลูกหลานประทับใจอย่างหนึ่ง คือ แม้ว่าคุณตาจะมีอายุหนึ่งร้อยปีแล้ว แต่ยังคงดูแลตนเองได้อย่างอิสระ และสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น อาบน้ำ ใส่เสื้อผ้า รับประทานอาหาร และเดินขึ้นลงบันได

Read more...

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560"

Print
PDF

covevr 60

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีหน้าที่ จัดทำขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 9 (10) เพื่อเสนอรายงาน สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2560 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การ สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีที่ผ่านมา แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบท ที่เน้นเป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำปี 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฉบับประจำปี 2558 เน้นเรื่อง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย สำหรับรายงานประจำปี 2560 มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing)

 

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-560.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-564.pdf

คนโสด ความกลัว กับครอบครัวที่ต้องดูแล

Print
PDF

คุณยายจำรัส อายุ 102 ปี แห่งพระราม 3

Print
PDF

jumrat 1

คุณยายจำรัส รัชตะชาติ หนึ่งในผู้เสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2562

คุณยายจำรัสเกิดปีมะเส็ง วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2460 อายุ 102 ปี คุณยายอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีอายุ 70 ปี และหลานสาวสองคนแถวพระราม 3 คุณยายจำรัสมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ยังคงทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ คุณยายจำรัสเป็นคนมีอารมณ์ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส คุยเก่ง ชอบสวดมนต์ และมีความจำดีเยี่ยม

Read more...

Update ตัวเลขศตวรรษิกชนไทยกันหน่อย

Print
PDF

มุมศตวรรษิกชน

แหล่งข้อมูลขนาด โครงสร้างเพศและอายุของประชากรอายุ 100 ปีขึ้นไปในประเทศไทยมีอยู่เพียงแหล่งเดียว คือ ทะเบียนราษฎร ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันยังมีคําถามเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าข้อมูลจํานวนคนร้อยปีตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรจะถูกต้องเพียงไร และแท้ที่จริงแล้ว ประชากรอายุร้อยปีขึ้นไปในประเทศไทยมีอยู่ประมาณเท่าไร

จำนวนคนร้อยปีในประเทศไทยตามรายงานของทะเบียนราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2538-2539 มีจำนวนมากกว่า 6 หมื่นคน หลังจากนั้นจำนวนคนร้อยปีขึ้นๆ ลงๆ อยู่ระหว่าง 2 หมื่น ถึง 4 หมื่นกว่าคน และได้ลดลงแบบก้าวกระโดดจนเหลือไม่ถึง 2 หมื่นคนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2558 เป็นจำนวน 26,000 คน ในปี 2559 จำนวนศตวรรษิกชนของประเทศไทยได้ลดลงอีกครั้งเหลือเพียงประมาณ 12,000 คน จำนวนคนร้อยปีที่ลดลงนี้ไม่ได้เป็นเพราะการตายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่เป็นเพราะการปรับปรุงฐานข้อมูลคนร้อยปีโดยตรวจสอบคนร้อยปีที่มีตัวตนและนำคนที่เสียชีวิตออกจากทะเบียน จึงทำให้จำนวนคนร้อยปีในปี 2560 เหลือเพียง 15,000 คนเท่านั้น จากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคมกับสำนักบริหารการทะเบียน ในการร่วมทำโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการปรับปรุงฐานข้อมูลคนร้อยปีให้เป็นปัจจุบันก็เป็นได้

 

ที่มา : จกหมายข่าวประชากรและกาพัฒนา

http://www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th/index.php/2012-11-08-03-49-15/popdev-vol39-no3-contents/130-vol39-no3/601-thai-centenarians-demography.html