แม่ร้อยปี มหิดลวันแม่ ประจำปี 2557

Print
PDF

cover

รางวัลแม่ 100 ปี จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน และเพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของแม่ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปเหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

Read more...

แม่สุณีย์ แม่ร้อยปีภาคเหนือ

Print
PDF

แม่สุณีย์ เสน่หา อายุ 101 ปี จังหวัดพิษณุโลก มีบุตรธิดา 2 คน ลูกสาวคนโตเสียชีวิตแล้วเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ส่วนคนที่สองเป็นบุตรชาย ปัจจุบันอายุ 58 ปี มีหลาน 7 คน เหลน 8 คน อาชีพเดิมขายขนมจีน และกับข้าวสำเร็จต่างๆ

Read more...

พบคุณย่าทวดอายุ 108 ปี ที่จังหวัดเชียงราย

Print
PDF

คุณย่าทวดท่านนี้ ชื่อ คุณย่าทวดใบ วงค์ลังกา เป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดของจังหวัดเชียงราย

คุณย่ายังคงแข็งแรง และยังทานข้าวได้ด้วยตนเอง คุณย่าทวดจะเลือกรับประทานแต่ผักและปลา และไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ อีกทั้งยังมีผมดกดำ คุณย่าทวดมีเคล็ดลับอย่างไร

thumb640x360_9867967530

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา: ครอบครัวข่าว 3 หน้าข่าวสังคม วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

พบคุณยายทวดอายุ 103 ปี ที่จังหวัดชัยนาท

Print
PDF
คุณยายทวดท่านนี้ ชื่อ คุณยายเกี่ยว พรมฮวด เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2454 ปัจจุบันมีอายุ 103 ปี ปัจจุบันคุณยายเกี่ยวยังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว แต่กระดูกขาไม่แข็งแรง ทำให้ลุกเดินเองไม่ได้ และหูก็ไม่ค่อยได้ยิน แต่สายตาของคุณยายทวดยังมองเห็น และยังจำลูกหลานได้ดีอีกด้วย
เคล็ดลับการมีอายุยืนของคุณยายทวดคือ กินน้ำพริกผักต้ม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tnews.co.th/html/news/92242/
ภาพถ่ายวีดีโอคุณยายทวด รับชมได้จาก http://www.krobkruakao.com/

สถิติคนร้อยปี 2007-2011 ในอเมริกา

Print
PDF

ข้อมูลจำนวนคนร้อยปีในประเทศอเมริกานี้ นำมาจากข้อมูลการสำรวจ American Community Survey (ACS) ในช่วงปี 2007-2011

การสำรวจ ACS ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องสถานภาพสมรส การศึกษา การได้รับสวัสดิการทหารผ่านศึก รายได้ และความยากจน ในการสอบถามข้อมูลคนร้อยปีจากการสำรวจนี้ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปีด้วยการสอบถามข้อมูลอายุ 2 ประเภทคือ อายุเต็มปี และวันเดือนปีเกิด

การสำรวจ ACS นับจำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีได้ 55,000 คน หรือคิดเป็น 0.02% โดยเป็นผู้หญิง 81% และเป็นผู้ชาย 19%

Read more...