แม่ร้อยปี มหิดลวันแม่ ประจำปี 2558

Print
PDF

mom58

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ ๑๐๐ ปี เปิดเผยว่า รางวัลแม่ ๑๐๐ ปี จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่แม่ที่มีอายุยืนยาวถึง ๕ แผ่นดิน คัดเลือกจากแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นข้อมูลวิชาการทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และการดูแลสุขภาพ ทั้งกายและใจของแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปเหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

โดยปีนี้มีผู้เสนอชื่อจำนวน ๘๖ รายจากทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกไปสำรวจและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทางด้านสุขภาพ ตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน ๕ ท่านดังนี้

 

Read more...

แม่ร้อยปี กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558

Print
PDF

cen586

แม่ ๑๐๐ ปี กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 ได้แก่ แม่บุหงา  เตมียบุตร อายุ ๑๐๐ ปี

Read more...

แม่ร้อยปีภาคกลาง ประจำปี 2558

Print
PDF

mon_581

สำหรับการคัดเลือกแม่ร้อยปี ภาคกลางประจำปี 2558 นี้ ได้แก่ แม่ทองคำ เหมวงษ์ ซึ่งท่านมีอายุ 103 ปี จังหวัดชลบุรี

Read more...

ว่าด้วย...ศตวรรษิกชน

Print
PDF

poster_1

พบแม่เฒ่า 5 แผ่นดิน อายุกว่า 111 ปี แข็งแรงความจำดี

Print
PDF

(2 ส.ค.) ที่บ้านปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ติดกับเขาบรรทัด อากาศดี ธรรมชาติสวยงาม ร่มรื่นไปด้วยป่าเขาและสายน้ำ ผลไม้นานาชนิด เพื่อพบคุณแม่ท่านหนึ่งเป็นหญิงอายุ 111 ปี เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังสุขภาพแข็งแรง ความจำดี

news1

นางแดง หนูสังข์ อายุ 111 ปี ดูตามบัตรประจำตัวประชาชนเกิดเมื่อปี พ.ศ.2447 สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นบุคคลที่อยู่มา  นางแดง มีลูก 2 คน คนแรกคือนางยศ นุ่นขาว อายุ 88 ปี คนที่ 2 เป็นชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่ออายุ 55 ปี โดยในบ้านอยู่รวมกับลูกสาว คือนางยศ นุ่นขาว อายุ 88 ปี และมีหลาน ๆ อายุ 60 ปี แล้ว

Read more...