บรรยายนำ "ศตวรรษิกชนในประเทศไทย"

Print
PDF
Slide
เรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ท่านผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ทุกท่าน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติในวันนี้ ไม่ว่า ท่านจะเข้าร่วมประชุมเพราะสนใจเรื่องประชากรที่มีอายุสูงมากๆกลุ่มนี้ หรือเข้าร่วมประชุมเพราะ ต้องการความรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืนถึงร้อยปีก็ตาม ท่านก็ได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการประชุม วิชาการเรื่องคนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันนี้

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการ ศตวรรษิกชนแห่งชาติ

Print
PDF

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ" (The National Conference on Thai Centenarians)ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการริเริ่มประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับศตวรรษิกชนในประเทศไทย

•การบรรยายนำเรื่อง "ศตวรรษิกชนไทย" โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
•การนำเสนอบทความวิจัย/ บทความวิชาการทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ จากนักวิชาการ/ นักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องศตวรรษิกชน อาทิ "ความยืนยาวของชีวิต ที่นำสู่ความเป็นศตวรรษิกชน"งานวิจัยเกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุวัยปลาย"และการสนทนาเรื่อง "ข้อมูลศตวรรษิกชน"

ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (๑๐๑)
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๑๐ น.

สนใจเข้าร่วมประชุม ติดต่อศูนย์ศตวรรษิกชน
กาญจนา เทียนลาย / จันทนี ปณีตจิตต์
โทร ๐๒-๔๔๑-๐๒๐๑-๔ ต่อ ๕๓๒ หรือ ๒๐๓
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ฟรี ... ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ดาวโหลดกำหนดการที่นี่ centenarian agenda

คนร้อยปีในสหรัฐอเมริกา

Print
PDF

ศุทธิดา ชวนวัน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนศตวรรษิกชนหรือผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปมากที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2010 สำมะโนประชากรอเมริกา รายงานว่า มีจำนวนคนร้อยปีอยู่ในประเทศถึง 53,364 คน หรือคิดเป็น 0.01% ของประชากรทั้งหมด โดยรัฐที่พบศตวรรษิกชนมากที่สุดได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีจำนวน 5,921 คน ในภาพรวม คนร้อยปีมากกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง และอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท นอกจากนี้คนร้อยปีในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวหรืออยู่คนเดียว มีเพียงร้อยละ 35 เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา 
ที่ต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนคนร้อยปีในสหรัฐอเมริกายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก คนในยุคเบบี้บูมเมอร์ หรือกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 หรือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีจำนวนราว 80 ล้านคน กำลังทยอยเข้าสู่วัยสูงอายุไปพร้อมๆ กันนั่นเอง คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจำนวนคนร้อยปีในสหรัฐอเมริกาน่าจะมีจำนวนเพิ่ม
สูงขึ้นเกินหนึ่งแสนคน !!!

 

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน (อย่างมีคุณภาพ!!!)

Print
PDF

กาญจนา เทียนลาย

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เดี๋ยวนี้จะเห็นผู้สูงอายุในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากคนมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่นเดียวกับประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71 ปี (Population Reference Bureau, 2012) สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 82 ปี เปรียบเทียบกับไทย ที่อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประมาณ 74 ปี สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนมีอายุยืนยาวเช่นนี้เกิดจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ช่วยให้การตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคติดเชื้อต่างๆ ลดลง

เมื่อได้พบศตวรรษิกชน หรือคนที่มีอายุเกินร้อยปี (ช่วงนี้เดินสายไปเยี่ยมแม่ร้อยปีบ่อยๆ) ก็มักจะถามว่า ทำไมจึงอายุยืน คำตอบแรกคือ 
ผู้สูงอายุไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอายุยืน (พร้อมกับสีหน้าเปื้อนยิ้ม) 
และเหตุผลอื่นๆ เช่น กินง่าย อยู่ง่าย กินไม่ต้องมากนัก ไม่กินสัตว์ใหญ่ เช่น เนื้อวัว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 56 ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ไปเยี่ยมแม่ใหญ่มูล ธรรมวุฒิ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ร้อยปี ภาคใต้ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 2556 ท่านเกิดเมื่อปี 2453 ทุกวันนี้ยังมีสุขภาพแข็งแรง เดินเหินได้เอง แถมยังเดินเร็วกว่าเราอีก ท่านได้เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่อายุยืน เพราะออกกำลังกายบ่อยๆ ชอบกินข้าวต้มปลา และขนมจีน เวลาว่างก็จะสวดมนต์บท
อิติปิโสเป็นประจำ แต่ภาพหนึ่งที่เห็นคือ ลูกหลานของแม่ใหญ่มูลที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง ไปมาหาสู่กันเกือบทุกวัน สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นยาขนานเอกที่ทำให้แม่ใหญ่มูลมีอายุยืนแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีเช่นนี้

คนร้อยปีในแดนมังกร

Print
PDF
ศุทธิดา ชวนวัน
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประเทศจีน เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนศตวรรษิกชนหรือคนอายุร้อยปีที่มีจำนวนมากถึงเกือบห้าหมื่นคนในปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสูงถึงร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด

คุณยายทวด “อิง จู หลาน” เป็นศตวรรษิกชนจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา “หู เตี๋ย วาน จิ้ง เหล่าย่วน” หรือ “บ้านพักคนชราอ่าวผีเสื้อ” ในเมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน ปัจจุบันท่านมีอายุ 102 ปี ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีในบ้านพักคนชราแห่งนี้ คุณยายอิงยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังรับประทานข้าวได้เอง และชอบดื่มเหล้า ท่านสามารถเดินไปไหนมาไหนเองได้ มีเพียงไม้เท้าที่ช่วยพยุงเท่านั้น คุณยายอิงเป็นคนอารมณ์ดี พูดเก่ง ชอบพูดคุยกับทุกคน ซึ่งสังเกตได้จากใบหน้าของคุณยายอิงที่เปี่ยมไปด้วยความสุขทุกครั้ง เมื่อมีคนรอบข้างวนเวียนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนอยู่เสมอ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ขัน ไม่เครียด น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณยายอิงมีอายุยืนจนถึงทุกวันนี้