รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559"

Print
PDF

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2559 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับรายงานประจำปีนี้มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย

ดาวโหลดได้ที่ :

ภาษาไทย สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559

ฉบับภาษาอังกฤษ http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-548.pdf

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

Print
PDF

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

สนใจอ่านงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ สกว. : http://knowledgefarm.in.th/thai-centenarians-2/

Nabi Tajima ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคนใหม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

Print
PDF

คุณยายทวดนาบิ ทาจิมะ (Nabi Tajima) เป็นผู้มีอายุ ยืนยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2558 และได้กลายเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในโลกที่มีหลักฐานยืนยันได้ในวัย 117 ปี 116 วัน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) เมื่อ15กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลังจากที่คุณยายทวดไวโอเล็ต บราวน์ (Violet Brown) ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันดังกล่าว ด้วยวัย 117 ปี 189 วัน

ภาพจาก http://nordic.businessinsider.com/nabi-tajima-117-is-now-the-oldest-person-in-the-world-2017-9/

 

Read more...

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Print
PDF

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อมูลทางสังคมโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200 - 1,500 บาท โดยให้นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนและบางส่วนระบุว่าได้รับเงินมาแล้วนั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจะเป็นการเพิ่มให้เป็นสวัสดิการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะจ่ายให้เฉลี่ยรายละประมาณ 100 – 200 บาทต่อเดือน

Read more...

บริการเสริม‘Landy Elder Care’ตอบโจทย์สังคมยุคผู้สูงวัย

Print
PDF

FINAL-WC-2jpg.original

ในช่วงปี 2567-2568 เมืองไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หลายธุรกิจเร่งหานวัตกรรมใหม่ออกมา เพื่อเอื้ออำนวยให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ล่าสุด "แลนดี้ โฮม"จัดบริการเสริม ที่เรียกว่า ‘Landy Elder Care' ตอบโจทย์สังคมยุคผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

ซึ่งจากองค์การสหประชาชาติ ได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% ของประชากรรวมทั่วโลกสำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568

Read more...