ไปฟังงานวิจัยของ ศตวรรษิกชนคนร้อยปี กัน

Print
PDF

มาฟังงานวิจัยของ ศตวรรษิกชนคนร้อยปี ศตวรรษิกชนคนร้อยปี คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตอนปลายที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป กันค่ะ งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. โดยทีมวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปชมกันค่ะ : https://www.youtube.com/watch?v=GWMu54AjCQE

 

 

รู้จัก “คนร้อยปี” ไทยให้มากขึ้น

Print
PDF

"มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนร้อยปีมีสุขภาพไม่ดี เช่น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก ความจำเลอะเลือน หูดับ ปัจจัยเหล่านี้นำมาซึ่งความทุกข์ใจและความลำบากแก่คนร้อยปีอย่างมาก ซึ่งสังคมมีหน้าที่จะต้องดูแลกลุ่มคนร้อยปีเหล่านี้ให้เหมาะสม"

Read more...

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

Print
PDF

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

สนใจอ่านงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ สกว. : http://knowledgefarm.in.th/thai-centenarians-2/

Nabi Tajima ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคนใหม (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560)

Print
PDF

คุณยายทวดนาบิ ทาจิมะ (Nabi Tajima) เป็นผู้มีอายุ ยืนยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2558 และได้กลายเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในโลกที่มีหลักฐานยืนยันได้ในวัย 117 ปี 116 วัน (ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) เมื่อ15กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลังจากที่คุณยายทวดไวโอเล็ต บราวน์ (Violet Brown) ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันดังกล่าว ด้วยวัย 117 ปี 189 วัน

ภาพจาก http://nordic.businessinsider.com/nabi-tajima-117-is-now-the-oldest-person-in-the-world-2017-9/

 

Read more...

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Print
PDF

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อมูลทางสังคมโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200 - 1,500 บาท โดยให้นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนและบางส่วนระบุว่าได้รับเงินมาแล้วนั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจะเป็นการเพิ่มให้เป็นสวัสดิการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะจ่ายให้เฉลี่ยรายละประมาณ 100 – 200 บาทต่อเดือน

Read more...