เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Print
PDF

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อมูลทางสังคมโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200 - 1,500 บาท โดยให้นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนและบางส่วนระบุว่าได้รับเงินมาแล้วนั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจะเป็นการเพิ่มให้เป็นสวัสดิการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะจ่ายให้เฉลี่ยรายละประมาณ 100 – 200 บาทต่อเดือน

Read more...

บริการเสริม‘Landy Elder Care’ตอบโจทย์สังคมยุคผู้สูงวัย

Print
PDF

FINAL-WC-2jpg.original

ในช่วงปี 2567-2568 เมืองไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หลายธุรกิจเร่งหานวัตกรรมใหม่ออกมา เพื่อเอื้ออำนวยให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ล่าสุด "แลนดี้ โฮม"จัดบริการเสริม ที่เรียกว่า ‘Landy Elder Care' ตอบโจทย์สังคมยุคผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

ซึ่งจากองค์การสหประชาชาติ ได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% ของประชากรรวมทั่วโลกสำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568

Read more...

ความนิยมใช้จักรยานในผู้สูงอายุภาคเหนือ

Print
PDF

chlo

Source: http://www.thaicyclingclub.org/multimedia/booklet/detail/11048

เปิดดาวน์โหลดฟรี!! แบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

Print
PDF

house

สบส. ออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ - คนพิการ เปิดดาวน์โหลดได้ฟรีที่กองแบบแผน สบส. ชี้ บ้านผู้สูงอายุที่เหมาะสม ต้องมีชั้นเดียว พื้นเรียบเสมอกัน ไม่มีธรณีประตู พื้นสาก ไม่ขัดเงา ประตูกว้างกว่าบ้านปกติ ห้องน้ำ ห้องส้วมกว้าง มีราวจับช่วยพยุง

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ไป 10 ล้านกว่าคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพบว่า มีผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 9 หรือประมาณ 9 แสนกว่าคน ที่อยู่บ้านตามลำพัง มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวในรอบ 20 ปี เนื่องมาจากโสด หรือไม่มีลูกหลาน คู่สมรสเสียชีวิตก่อน หรือลูกหลานมีภารกิจอยู่ต่างถิ่น การดูแลผู้สูงอายุในภาพรวม สบส. มี อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุในรูปของตำบลจัดการสุขภาพ

Read more...

เทรนด์ปี59อสังหาฯสีเขียว/สูงวัยแรง ผู้ประกอบการปรับตัวดึงลูกค้า

Print
PDF

เอสซีจี ได้ร่วมกับผู้ชำนาญการด้านผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงวัย "SCG Eldercare Solution" ตอบสนองผู้สูงอายุและคนในครอบครัว ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น ทางเดินที่กว้างเพียงพอสำหรับรถเข็น พื้นลาดหรือพื้นที่ไม่ต่างระดับ สุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าที่มีระยะความสูงเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน อาทิ ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (Automatic Night Light) ระบบพื้นลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor) และระบบพื้นไร้ระดับ (Stepless Floor) ที่จะช่วยตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกห้องของบ้านให้มีความปลอดภัย

Read more...