ติดต่อศูนย์ศตวรรษิกชน

กาญจนา เทียนลาย

นักวิจัย

Contact
Address:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
73170
ประเทศไทย
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0-2441-0201 ต่อ 532
Fax: 0-2441-9333
http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th
E-Mail