ห้องสมุดศูนย์ฯ

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

Print
PDF

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

สนใจอ่านงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ สกว. : http://knowledgefarm.in.th/thai-centenarians-2/

รู้จัก “คนร้อยปี” ไทยให้มากขึ้น

Print
PDF

"มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนร้อยปีมีสุขภาพไม่ดี เช่น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก ความจำเลอะเลือน หูดับ ปัจจัยเหล่านี้นำมาซึ่งความทุกข์ใจและความลำบากแก่คนร้อยปีอย่างมาก ซึ่งสังคมมีหน้าที่จะต้องดูแลกลุ่มคนร้อยปีเหล่านี้ให้เหมาะสม"

Read more...

ความนิยมใช้จักรยานในผู้สูงอายุภาคเหนือ

Print
PDF

chlo

Source: http://www.thaicyclingclub.org/multimedia/booklet/detail/11048

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559"

Print
PDF

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2559 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับรายงานประจำปีนี้มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย

ดาวโหลดได้ที่ : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559

พลังสืบทอดพันธุ์ของคนรุ่นใหม่ถดถอยลง

Print
PDF
ปราโมทย์ ประสาทกุล  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ไชโย...ผมเป็น "ปู่" แล้ว

ลูกชายเป็นผู้ทำให้ผมได้สถานภาพนี้ด้วยการมีลูกชายคนแรกเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมอายุ 67 ปีเมื่อมีหลานคนแรก ออกจะมากไปสักหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อผมที่เป็นปู่เมื่ออายุเพียง 56 ปี

PopDev-Vol36-No3-Img05-01

นอกจากพ่อของผมจะมีหลานคนแรกเร็วกว่าผมหลายปีแล้ว พ่อยังมีหลานจำนวนมากกว่าผมหลายคน พ่อผมเป็นปู่เป็นตาของหลาน 10 คน แต่จนบัดนี้ ผมมีหลานเพียงคนเดียว คนรุ่นหลานของพ่อผลิตเหลนให้ทวดเพียงแค่ 2 คน เพราะหลานๆ ซึ่งแม้จะเป็นผู้ใหญ่ถึงวัยเจริญพันธุ์กันหมดทุกคนแล้ว แต่ก็แต่งงานมีครอบครัวไปเพียง 3 คน หลานทั้งหมดคงจะให้เหลนแก่พ่อแม่ของผมไม่เกินจำนวนสองคนนี้ไปมากนัก

Read more...