"10ศตวรรษิกชนคนร้อยปี สตรี(ไทย)ผู้มีคุณฯ"

Print
PDF

ในอดีต หากเราจะกล่าวถึง สตรีไทย ที่มีความรู้ ความสามารถและบทบาทในวงสังคม อาจจะเรียกได้ว่า มีปรากฏไม่มากนักเมื่อเทียบกับบุรุษ แต่ถึงอย่างไรก็ยังพอจะมีให้เห็นปรากฏอยู่บ้างซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์ ก็ยังถือว่าน้อยมาก สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะผลักดันให้สตรีเข้ามามีบทบาทในสังคมนั้น คือ การศึกษา หากแต่ว่า ในสมัยก่อนนั้น การศึกษาในประเทศไทย ยังจำกัดวง ไม่ขยายออกไปดังเช่นในปัจจุบัน ยิ่งเป็นสตรีด้วยแล้ว ถ้าไม่อาศัยอยู่ในเมือง หรือในรั้วในวัง โอกาสแทบจะเป็นไปได้น้อยมาก

rittichai

แต่ถึงอย่างไรก็ดี สังคมไทยก็ยังมีบรรดาสตรี ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สร้างคุณูปการณ์ให้กับบ้านเมือง และอีกทั้งสตรีที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ นอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถแล้ว ยังมีอายุที่ยืนเกิน 100 ปีอีกด้วย ดังที่เราเรียกสตรีเหล่านี้ว่า "ศตวรรษิกชนคนร้อยปี สตรี(ไทย)ผู้มีคุณฯ"

.....................................................................................................................

1.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ปัจจุบัน (12 ตุลาคม 2453 - 23 ตุลาคม 2558)สิริอายุ 105 ปี

rittichai111

-ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-อดีตคณบดีคนแรกของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

-อดีตคณบดีหญิงคนแรกของประเทศไทย

-ภริยาของ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ อดีตองคมนตรี

 

2.ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ์ อัมพรไพศาล (1 พ.ค.2450 - 5พ.ย.2555) สิริอายุ 105 ปี

rittichai222

-ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรไพศาล ติวานนท์

-ปูชนียบุคคลด้านการศึกษา

-ภริยาของหลวงอัมพรไพศาล(กฤษณ์  บูรณะสัมฤทธิ์)

 

3.คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ (2443-2547) สิริอายุ 104 ปี

rittichai444
-ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี

-มารดาของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์(2464-2545) ภริยาของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

 

4.พระพี่เลี้ยงหวน อนุภาณศิสยานุสรรค์ หงสกุล (4 ก.ย.2428 - 23 ธ.ค.2532) สิริอายุ 104 ปี

rittichai333
-อดีตพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
-มารดาของ พลอากาศเอกหะริน หงสกุล(2457-2551) อดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

 

5.คุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ (2 มี.ค.2453 - 22 มกราคม 2557) สิริอายุ 103 ปี

rittichai555

-อดีต ต้นห้องถวายงานในล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6
-อดีตพระพี่เลี้ยงในสมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ เจ้าฟ้าเพ็ชรรัตนราชสุดาฯพระราชธิดาในรัชกาลที่ 6

 

6.ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์(20 มี.ค.2450 - 4พ.ค.2552) สิริอายุ 102 ปี

rittichai666
-อดีตนางกำนัลในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
-มารดาของ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

7.คุณหญิงสำอางค์ ช่วงเกษตรศิลปการ(2450 - 2552) สิริอายุ 102 ปี

rittichai777
-อดีตนายกสมาคมศิษย์ซางตราครู้สคอนแวนต์คนแรก
-ภริยาของพระช่วงเกษตรศิลปการ อดีตผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

8.เจ้าจอมมารดาอ่อน บุนนาค(19 ก.พ.2410 - 29 ม.ค.2512) สิริอายุ 101 ปี


rittichai888
-พระสนมในรัชกาลที่ 5
-เจ้าจอมมารดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา

 

9.หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา(5 เม.ย.2451 - 19 พ.ค.2551) สิริอายุ 100 ปี


rittichai999
-อดีตนางกำนัลในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
-หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8

 

10.ศาสตราจารย์แพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์ส่งศรี เกตุสิงห์ (1 พ.ย.2452 - 1 ส.ค.2552) สิริอายุ 100 ปี

rittichai10
-1 ใน สตรีไทย 3 คนแรกที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทย
-แพทย์หญิงคนแรกที่ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล

 

นับได้ว่า 10ศตวรรษิกชนคนร้อยปี สตรีไทยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นบุคลากรผู้มีคุณฯต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก สมควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ภาพรวมไปถึงผลงานของท่านสู่สาธารณะเป็นอย่างยิ่ง


.....................................................................................................

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก
-วิกิพีเดีย
-เฟสบุ๊ค ภาพเก่าโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
-เฟสบุ๊ค เทพกรบุ๊ค

 

 

รวบรวม/เรียบเรียงโดย

ฤทธิชัย  สุทธิเสริม

ศูนย์ศตวรรษิกชน

(8 ตุลาคม 2558)