เปิดดาวน์โหลดฟรี!! แบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

Print
PDF

house

สบส. ออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ - คนพิการ เปิดดาวน์โหลดได้ฟรีที่กองแบบแผน สบส. ชี้ บ้านผู้สูงอายุที่เหมาะสม ต้องมีชั้นเดียว พื้นเรียบเสมอกัน ไม่มีธรณีประตู พื้นสาก ไม่ขัดเงา ประตูกว้างกว่าบ้านปกติ ห้องน้ำ ห้องส้วมกว้าง มีราวจับช่วยพยุง

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ไป 10 ล้านกว่าคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพบว่า มีผู้สูงอายุเกือบร้อยละ 9 หรือประมาณ 9 แสนกว่าคน ที่อยู่บ้านตามลำพัง มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัวในรอบ 20 ปี เนื่องมาจากโสด หรือไม่มีลูกหลาน คู่สมรสเสียชีวิตก่อน หรือลูกหลานมีภารกิจอยู่ต่างถิ่น การดูแลผู้สูงอายุในภาพรวม สบส. มี อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุในรูปของตำบลจัดการสุขภาพ


น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ในการจัดระบบรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม สบส. ได้ให้กองแบบแผน ซึ่งมีสถาปนิกที่มีความชำนาญ ออกแบบอาคารสถานพยาบาล และพื้นที่บริการที่เหมาะสมเพื่อดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย และได้ออกแบบบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยกับสภาพร่างกายและสุขภาพ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 ว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร สำหรับคนชรา ผู้พิการ บ้านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ คือ บ้านชั้นเดียว มีระบบระบายอากาศดี ประตูเข้าออกกว้างกว่าปกติ เผื่อจำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่ง โดยมี 3 จุด ที่ต้องให้ความสำคัญ ประการแรก ได้แก่ ต้องไม่มีธรณีประตู ประการที่ 2 พื้นภายในบ้านจะต้องเรียบเสมอกันหมด เพื่อป้องกันการสะดุดหกล้ม ใช้วัสดุทำพื้นที่มีลักษณะสาก ไม่ควรใช้กระเบื้องขัดเงา เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม เป็นอันตรายได้

ประการที่ 3 คือ ห้องน้ำห้องส้วม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด โดยออกแบบประตูให้กว้าง เพื่อให้สามารถใช้รถเข็นนั่ง เข้าออกได้สะดวก มีช่องลมอากาศถ่ายเทดี ภายในมีราวจับทั้งที่ผนัง และที่สุขภัณฑ์ เช่น ส้วม อ่างล้างหน้า เพื่อใช้สำหรับช่วยพยุงตัว มีที่นั่งพัก ควรใช้ส้วมชนิดนั่งราบ วัสดุปูพื้นควรใช้ชนิดผิวไม่เรียบ เพื่อป้องกันลื่นล้ม โดยแบบบ้านนี้สามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลงบ้านที่มีอยู่แล้วก็ได้ ประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้ที่เว็บไซต์ของกรม สบส. (www.hss.moph.go.th) และเลือกเมนูที่กองแบบแผน และคลิกที่แบบบ้านผู้สูงอายุได้

Source: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000061222

เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2559