บริการเสริม‘Landy Elder Care’ตอบโจทย์สังคมยุคผู้สูงวัย

Print
PDF

FINAL-WC-2jpg.original

ในช่วงปี 2567-2568 เมืองไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หลายธุรกิจเร่งหานวัตกรรมใหม่ออกมา เพื่อเอื้ออำนวยให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ล่าสุด "แลนดี้ โฮม"จัดบริการเสริม ที่เรียกว่า ‘Landy Elder Care' ตอบโจทย์สังคมยุคผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

ซึ่งจากองค์การสหประชาชาติ ได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% ของประชากรรวมทั่วโลกสำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568

ซึ่งทางแลนดี้ โฮม ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุด้วยการนำนวัตกรรมของวงการรับสร้างบ้าน พร้อมสร้างทีมนักออกแบบเฉพาะเพื่อดูแลและพัฒนาแบบบ้านสำหรับรองรับความต้องการของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ด้านนางสาวภัทรา มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การพัฒนาบริการเสริม ‘Landy Elder Care' ของ แลนดี้ โฮม ในครั้งนี้ เราได้เริ่มจากการพัฒนาแบบในส่วนของห้องน้ำและทางลาดสำหรับวีลแชร์เป็นอันดับแรก ภายใต้บริการ ‘Landy Elder Care Bathroom'โดยเน้นในเรื่องฟังก์ชั่นการใช้งานผสานกับความสวยงามที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยและความอบอุ่น นอกจากนี้ยังคัดเลือกวัสดุด้านความปลอดภัยที่มีดีไซน์ควบคู่กับคุณภาพ เพื่อความกลมกลืนของทุกส่วนภายในบ้าน"

ทั้งนี้ บริการเสริม ‘Landy Elder Care Bathroom' ถูกสร้างสรรค์เพื่อเสนอเป็นทางเลือกเบื้องต้น 2 แบบ ประกอบด้วย แบบ S1 สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งในแบบดังกล่าวจะถูกอัพเกรดในบ้าน ทุกแบบฟรี 1 ห้องต่อ 1 หลังหากลูกค้าต้องการ และแบบ S2 สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ในราคา 38,500 บาท ต่อห้อง นอกจากนี้ในส่วนทางลาดสำหรับวีลแชร์ แลนดี้ โฮม ได้รวมทางลาดหลากดีไซน์ให้ลูกค้าได้เลือกตามต้องการ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ Type A ราคา 39,000 บาท Type B ราคา 58,500 บาท และ Type C ราคา 50,000 บาท

"การพัฒนาแบบบ้านในอนาคตนั้น จำเป็นต้องเน้นในเรื่องฟังก์ชั่นเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำได้อย่างมีศักยภาพแค่ไหนนั้นอยู่ที่ความพร้อมของทีมงานด้านการออกแบบ แลนดี้ โฮม เห็นความสำคัญในส่วนนี้อย่างมาก และเราเชื่อว่า ‘ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม' จะเป็นปัจจัยที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ ในแต่ละปีเราทุ่มงบกว่า 3 ล้านบาทเพื่อใช้ในส่วนงานด้านการพัฒนาและวิจัย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยในไทย โดยเราจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในด้านดังกล่าว"

Source:

http://www.ddproperty.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/2016/6/128382/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1landy-elder-care%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2

เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2559