สถิติ

ความนิยมใช้จักรยานในผู้สูงอายุภาคเหนือ

Print
PDF

chlo

Source: http://www.thaicyclingclub.org/multimedia/booklet/detail/11048

สถิติคนร้อยปี 2007-2011 ในอเมริกา

Print
PDF

ข้อมูลจำนวนคนร้อยปีในประเทศอเมริกานี้ นำมาจากข้อมูลการสำรวจ American Community Survey (ACS) ในช่วงปี 2007-2011

การสำรวจ ACS ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องสถานภาพสมรส การศึกษา การได้รับสวัสดิการทหารผ่านศึก รายได้ และความยากจน ในการสอบถามข้อมูลคนร้อยปีจากการสำรวจนี้ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปีด้วยการสอบถามข้อมูลอายุ 2 ประเภทคือ อายุเต็มปี และวันเดือนปีเกิด

การสำรวจ ACS นับจำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีได้ 55,000 คน หรือคิดเป็น 0.02% โดยเป็นผู้หญิง 81% และเป็นผู้ชาย 19%

Read more...

จำนวนศตวรรษิกชน (คนร้อยปี) ในประเทศไทย พ.ศ. 2537-2555

Print
PDF

หลายๆ คน คงตั้งคำถาม หรือพยายามที่จะหาคำตอบว่า ประเทศไทยมีคนร้อยปีอยู่มากน้อยแค่ไหน วันนี้ทางศูนย์ศตวรรษิกชน ได้รวบรวมจำนวนคนร้อยปีในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2555 มานำเสนอดังตารางด้านล่างนี้ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งจำนวนคนร้อยปีดังกล่าว เป็นตัวเลขจากการจดทะเบียน ซึ่งจำนวนดังกล่าวอาจจะมากเกินกว่าความเป็นจริง ที่อาจเกิดจากการตกจด หรือไม่แจ้งการตายก็เป็นได้ ดังนั้นการนำตัวเลขดังกล่าวไปใช้ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสมอ

 

Read more...

Ten verified oldest people living.

Print
PDF

Ten verified oldest people living in the world.

 

Rank

Name

Sex

Birth date

Age as of 18 July 2011

Place of residence

1

Besse Cooper[1]

F

26 August 1896

114 years, 326 days

United States

2

Chiyono Hasegawa[1]

F

20 November 1896

114 years, 240 days

Japan

3

Venere Pizzinato[1]

F

23 November 1896

114 years, 237 days

Italy[a]

4

Shige Hirooka[1]

F

16 January 1897

114 years, 183 days

Japan

5

Dina Manfredini[1]

F

4 April 1897

114 years, 105 days

United States[b]

6

Jiroemon Kimura[1]

M

19 April 1897

114 years, 90 days

Japan

7

Delma Kollar[1]

F

31 October 1897

113 years, 260 days

United States

8

Toshi Horiya[1]

F

8 November 1897

113 years, 252 days

Japan

9

Leila Denmark[1]

F

1 February 1898

113 years, 167 days

United States

10

Mathilde Aussant[1]

F

27 February 1898

113 years, 141 days

France

Oldest verified person by nation

Print
PDF

This article gives the recordholders for various countries to the extent that they have been established. These records are based on country of birth in current borders for simplicity. Those listed as 'verified' have been validated by an international body that specifically deals in longevity research, such as the Gerontology Research Group.

Read more...