สารสภาผู้สูงอายุ

Print

นิตยสารราย 2 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และผู้สนใจในกิจการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับเป็นสื่อกลางของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุต่างๆทั่วประเทศ

จัดทำโดย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ติดต่อ

สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
อาคาร 4 ตึกวังกรมสิงหวิกรมเกรียงไกร ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02–282–7716. 02-281–3199 ต่อ 6213, 6214